Je kon in de blog premies al alle premies voor Vlaanderen duidelijke en eenvoudig terugvinden.

Hieronder gaan we dieper in op het premiebedrag, de voorwaarden, wat wel en niet voldoet voor de aanvraag en hoe je de aanvraag moet doen.

Wie

Als eigenaar

 • Elke bewoners moet voldoen aan de voorwaarden van inkomen.
 • Uitzondering hierop zijn meerderjarige inwonende kinderen en de ouder(s) van de bewoners. “Tenzij zij ook een zakelijk recht hebben in de woning waarvoor een premie wordt aangevraagd.”

Als verhuurder

 • In dit geval moet je de woning, vanaf de aanvraagdatum, voor minstens 9 jaar aan een sociaal verhuurkantoor verhuren. Klein detail je kan de premie niet meer aanvragen in de laatste 3 jaar van een lopend huurcontract.
 • Je kan de premie aanvragen voor alle woningen die je verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor.
 • Je kan de totale premie in 1 keer aanvragen voor alle categorieën tegelijk of de aanvraag spreiden over 2 keer.

Categorieën

De renovatiewerken die in aanmerking komen voor de premie, worden in 4 categorieën onderverdeeld:

Structurele renovaties

 • Funderingen
 • Afbraak muren
 • Bouwen van nieuwe binnen- en buitenmuren
 • Afbraak draagvloeren
 • Bouwen van nieuwe draagvloeren
 • Gevelafwerking
 • Voegwerk van de gevel en gevelreiniging
 • Behandeling tegen opstijgend en insijpelend vocht
 • Behandeling tegen huiszwam, zwammen en insecten
 • Bepleistering van muren en plafonds
 • Plaatsen of vervangen van trappen

Het dak

 • Volledige of gedeeltelijke vernieuwing van het dak
 • Afbreken en vervangen van de structuur van het dak
 • Behandeling tegen huiszwam en insecten
 • Vernieuwen waterdichte dakbedekking
 • Plaatsen of vervangen van dakgoten en regenafvoer
 • Plaatsen of vervangen van dak(vlak)ramen, koepels en schouwen

Het buitenschrijnwerk

 • Volledige of gedeeltelijk vernieuwing met hoogrendementsbeglazing (max Ug: 1,1W/m²K)
 • Plaatsing van rolluiken
 • Afwerking langs binnen- en buitenkant
 • Let op! Vanaf 1 juli 2016 moet je bij de vervanging van het buitenschrijnwerk ook de toevoer van verse lucht in de droge lokalen voorzien. Dit kan door ventilatieroosters in de ramen ofwel door een ventilatiesysteem type B of D.

Technische installaties

Centrale verwarming

 • Plaatsing van een hoogrendementsketel met label HR+ of HR Top (aardgas) of Optimaz of Optimaz-elite (stookolie)
 • Plaatsing van een houtpelletketel om de hele woning te verwarmen
 • Let op! Bij ketels geproduceerd vanaf 26 september 2015 heb je het label B of A nodig
 • Alle installatieonderdelen
 • Plaatsing van CO- of rookmelders
 • Plaatsing van vloerverwarming
 • Alle saneringswerken
 • Uitbreken, weghalen en neutraliseren van een mazouttank als ze gecombineerd worden met een van de bovenstaande werken

Elektrische installatie

 • Alle elementen om stroom en telecommunicatie te verdelen in de woning
 • Aansluiting op het openbaar netwerk
 • Plaatsing van de tellers voor de elektriciteit

Sanitair

 • Vernieuwing van bestaande sanitaire toestellen
 • Plaatsing van nieuw sanitair, maximaal:
  • 1 douche
  • 1 ligbad
  • 2 wastafels
  • 1 wc
 • Alle kraanwerk, leidingen en toebehoren voor (regen)watertoevoer
 • Alle leidingen en toebehoren voor de afvoer van water naar het openbare rioleringsnet
 • Alle leidingen en toestellen voor de productie van sanitair warmwater
 • Bepleistering van de muren en het plafond in de sanitaire ruimten

Wat niet

Om duidelijk te maken wat dan niet in aanmerking komt voor de renovatiepremie, kan je hieronder een overzicht met de belangrijkste zaken per categorie vinden:

Structurele renovaties

 • Vloerbekleding
 • Isolatie

Het dak

 • Verandadaken
 • Afdaken
 • Isolatie

Het buitenschrijnwerk

 • Garagepoorten
 • Veranda’s
 • Schilderwerken
 • Enkel vernieuwen van de beglazing

Technische installaties

 • Autonome en individuele verwarmingstoestellen of kachels
 • Hoogperformante installaties en systemen voor verwarming, verluchting en koeling
  • Warmtepompen
  • Warmtekrachtkoppeling
  • Fotovoltaïsche zonnepanelen
  • Thermische zonnepanelen
  • Windturbines
  • Mechanische verluchting
 • Elektrische verwarming
 • Verlichtingsarmaturen
 • Elektrische verbruikstoestellen
 • Domotica
 • Automatisaties (tenzij voor de sturing van de centrale verwarming)

Sanitair

 • Bubbelbaden
 • Stoomdouches
 • Badkameraccessoires
 • Badkamermeubels
 • Tweede badkamer of toilet
 • Betegeling en decoratie

Voorwaarden

 • De woning of het gebouw dat omgevormd zal worden tot woning moet ouder zijn dan 25 jaar. Vanaf 1 januari 2017 wordt dit 30 jaar, indien dan pas de eerste aanvraag wordt gedaan.

Wil je dus nog werken uitvoeren en jouw woning zit tussen de 25 en 30 jaar start de aanvraag dan nog in 2016.

 • Kamerwoningen en studentenkamers voldoen niet aan de voorwaarden.
 • De woning moet in het Vlaams gewest liggen.
 • De werken behoren tot één van de bovenstaande categorieën. Afwerkingswerken of isolatiewerken komen dus niet in aanmerking voor deze premie.
 • Inkomen, je mag 2 jaar voor de aanvraag niet meer verdienen dan:
  • Alleenstaanden zonder personen ten laste: € 41 440
  • Alleenstaande met personen ten laste: € 59 200 + € 3 320 /persoon
  • Gehuwden en samenwonenden zonder personen ten laste: € 59 200
  • Gehuwden en samenwonenden met personen ten laste: € 59 200 + € 3 320 /persoon
  • Bij verhuur aan een sociaal verhuurkantoor is er geen inkomensgrens

Zijn er meerdere inwoners dan telt het gezamenlijk belastbaar inkomen van 2 jaar voor de aanvraag.

 • Eigendom:
  • Je mag tot 3 jaar voor de aanvraag geen andere woningen, kamerwoningen of studentenkamers in volle eigendom of in vruchtgebruik hebben.
  • Uitzonderingen:
   • Het andere gebouw is bij de aanvraag gesloopt en je hebt geen volledig perceel voor woningbouw in volle eigendom of vruchtgebruik.
   • Je bent geen eigenaar meer van de andere woning en je woonde in die andere woning tot je verhuisde naar de woning waarvoor je de premie aanvraagt.
   • De andere woning werd ongeschikt of onbewoonbaar verklaar en jij was er de laatste bewoner van.
   • Bij verhuur aan een sociaal verhuurkantoor tellen deze eigendomsvoorwaarden niet.
  • Facturen:
   • De werken moet uitgevoerd worden door een geregistreerde aannemer of als je de werken zelf wilt uitvoeren, dan moet je een factuur (dus geen kasticketjes of bestelbonnen) hebben van je materiaal.
   • De facturen mogen bij de aanvraag maximaal 2 jaar oud
   • De facturen moeten uiteraard dateren vanaf jij eigenaar bent van het pand.
   • Per categorie moet er een factuur zijn van minimum € 2 500 (excl. BTW)
   • Let op! De factuur moet steeds voldoende informatie bevatten omtrent de aard en omvang van de werken. Anders kan het zijn dat deze als ongeldig wordt beschouwd.
  • De premie moet steeds verdeeld worden over 2 aanvragen.
   • Tussen deze 2 aanvragen moet minstens 1 jaar liggen en maximaal 2 jaar.
   • Je kan maximaal 2 aanvragen doen binnen 10 jaar.
   • Ook indien de vorige bewoners nog geen 10 jaar geleden de aanvragen hebben gedaan, kan je geen nieuwe aanvragen.
   • Pas na voltooiing van de werken van een bepaalde categorie kan de aanvraag gedaan worden.
   • Voor elke categorie kan maar 1 keer een aanvraag ingediend worden.
   • Per aanvraag kunnen maar maximaal 2 categorieën behandeld worden.
   • Bij verhuur aan een sociaal verhuurkantoor kan je een aanvraag voor alle 4 de categorieën tegelijk indienen.
  • Heb je de afgelopen 10 jaar al een verbeteringspremie gekregen voor een bepaalde categorie. Dan zal bij een aanvraag voor dezelfde categorie, het bedrag van de verbeteringspremie afgetrokken worden van de renovatiepremie.
  • Er moet steeds voldaan worden aan de voorwaarden van het energiedecreet.
  • Bij vergunningsplichtige werken heb je steeds een stedenbouwkundige vergunning
  • Het volume van een gebouw dat wordt omgebouwd tot woning mag niet vergroot worden.

Bedrag

 • Inkomen < € 29 600 (+ € 1 450 per persoon die er ten laste is) of de woning wordt verhuurd aan een sociaal verhuurkantoor:
  • 30% van de kostprijs van de werken (excl. BTW)
  • Maximum € 3 333 per categorie
 • Alle andere gevallen:
  • 20% van de kostprijs van de werken (excl. BTW)
  • Maximum € 2 500 per categorie
 • Voor technische installaties wordt de premie berekend op
  • Centrale verwarming max € 7 500 (excl. BTW)
  • Elektrische installatie max € 3 750 (excl. BTW)
  • Sanitair max € 3 750 (excl. BTW)
 • De totale premie is maximaal € 10 000 voor alle categorieën samen en moet verdeeld worden over 2 aanvragen.

Aanvragen van de premie

Je moet steeds enkele formulieren invullen en documenten opsturen. Voeg ook altijd een kopie van de facturen toe en foto’s van voor en na de werken.

Onderstaand geven we een overzicht, dit vind je ook steeds op de site van de Vlaamse overheid terug. Je moet steeds alle document opsturen naar het agentschap Wonen-Vlaanderen van de provincie waar de woning zich bevindt.

Let duidt steeds enkel deze 2 categoriën aan waar je een aanvraag voor wilt doen. Enkel deze zullen behandeld worden!

Voor extra informatie kan je steeds terecht bij de website van Wonen Vlaanderen:

https://www.wonenvlaanderen.be/premies/de-nieuwe-vlaamse-renovatiepremie

Groetjes!

Wendy