Sta je op het punt om te renoveren en weet je nog niet of je bepaalde renovatie of juist alles zelf wilt/kan doen of dat je eerder een aannemer zal inzetten. Wel de bouwunie deed navraag bij particulieren die zouden renoveren naar hun keuze en beweegreden. Hieruit bleek dat 11% van de ondervraagden de volledige werken zelf zou doen. En maar liefst 68% een deel van de werken zelf zou doen. En slechts 21% zou de werken volledig laten uitvoeren door een vakman. Het drukken van de kosten was de reden die men opgaf om zelf de handen uit de mouwen te steken.

1. Financieel

  • Offerte betekent prijszekerheid

Er zijn verschillende manieren waarop een aannemer zijn offerte kan opstellen maar in de meeste gevallen geeft dit wel zekerheid omtrent het budget.

  • Hogere premies

Werk je met een geregistreerde aannemer dan kan je de volledige factuur, dus materiaal en werkuren, gebruiken voor de aanvraag van jouw premies. Bijvoorbeeld: zonneboiler wordt enkel nog gesubsidieerd indien deze geplaatst wordt door een erkende vakman.

  • Kostelijker?

Er wordt wel eens gezegd dat men in de bouw 30% voor het materiaal moet rekenen en 70% voor de werkuren. De werkelijke percentages durven sterk te variëren, maar het is duidelijk dat indien je zelf een groot deel van de werken kan uitvoeren je heel wat zal kunnen besparen.

Wel nuanceer ik graag het een en ander, want ook jouw vrije tijd is kostbaar. Je moet al gauw verlof nemen of andere vrije tijd ‘opofferen’. Verder kan een aannemer meestal een betere aankoopprijs verkrijgen voor het materiaal dan jij.

2. Tijdspanne – inspanning

  • Vooraf vastgelegd

Bij de offerte kan je al bespreken wanneer je de werken wilt laten uitvoeren. Maar misschien belangrijker, wanneer je wilt dat ze “opgeleverd” worden. Dit laatste blijkt, afhankelijk van de aannemer en de type werken, soms moeilijk gehaald te worden. Maar met duidelijke afspraken en een goede opvolging kom je al heel ver.

In elk geval heeft een vakman meer ervaring met het inschatten van de nodige tijd dan iemand die dit nog nooit gedaan heeft.

  • Kortere tijdspanne

De werken uitgevoerd door een vakman zullen ook sneller opgeleverd kunnen worden dan wanneer jij dit voor de eerste keer zal proberen. Het voordeel is wel dat wanneer je de werken zelf zal uitvoeren je zelf kan beslissen of je de nacht doorwerkt of niet.

  • Opvolging van de werken

Laat je de werken uitvoeren door een aannemer dan zal jij of jouw architect</strong > wel de nodige tijd moeten voorzien voor de opvolging van de werken. Zeker als je de vooraf vastgelegde deadline zeker wilt halen.

3. Kwaliteit

  • Informeren je goed

De kwaliteit kan sterk variëren van aannemer tot aannemer, informeren is dus de boodschap. Maar eenmaal je weet dat het “een goeie” is. Dan kan je ook gerust zijn. Daarenboven kan een vakman steeds aansprakelijk gesteld worden voor zijn fouten. Op, hier kan je alvast jouw aannemer zoeken.

  • Nieuwe technologieën

We zien dat met de talrijke nieuwe technologieën en materialen de kwaliteit van de opgeleverde werken en het vakmanschap steeds belangrijker worden. Wees er dan ook bewust van dat bepaalde zaken best uitgevoerd worden door een specialist ter zake.

Nog vragen of opmerkingen? Twijfel niet om je vraag te sturen naar info@co-libry.be.