Verzekering Gewaarborgd Wonen is een van de meest nuttige verzekeringen die je kan afsluiten als je een woning gaat kopen of renoveren. Waarom? Hij is volkomen gratis en zorgt er namelijk voor dat je steeds je woning kan blijven afbetalen in geval van inkomensverlies door onvrijwillig werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Het is de Vlaamse overheid dat in jouw plaats de premie betaald voor deze verzekering. En zoals bij alle premies en subsidies hangen er wel enkele voorwaarden aan deze verzekering. In onderstaande blog kan je alle praktische informatie rond de “Gewaarborgd Wonen Verzekering“ terugvinden.

Wil je liever direct testen of je kan genieten van deze premie, maak dan snel gebruik van onze Tool: gewaarborgd wonen en vraag indien mogelijk je gratis verzekering aan.

Tegemoetkoming

 • Wachttijd van 3 maanden
 • Maximaal 18 maanden bij onvrijwillige werkloosheid
 • Maximaal 36 maanden bij arbeidsongeschiktheid
 • Bedrag afhankelijk van werkelijk geleden inkomstenverlies en maandelijkse afbetaling
  • Maximaal 500 of 600 euro/maand
 • Tegemoetkoming neemt af in functie van de tijd
  • Jaar 1 max 70%
  • Jaar 2 max 56%
  • Jaar 3 max 42%
 • Rechtstreekse regeling verzekeraar – bank
 • Verzekeringstermijn van 10 jaar

Voorwaarden

Zoals eerder aangegeven zijn er aan deze gratis verzekering enkele voorwaarden gekoppeld waaraan je moet voldoen om hiervan te kunnen genieten. De voorwaarden hebben betrekking tot persoon – inkomensgrenzen – beroepsactiviteit – woning – hypothecairkrediet.

Persoon

Wanneer je je dossier overmaakt aan agentschap Wonen-Vlaanderen moet je als aanvrager persoonlijk voldoen aan de voorwaarden die vermeld worden onder inkomensgrens en beroepsactiviteit.

Stel dat op het moment van aanvraag jij of je partner niet voldoen aan een van de voorwaarden, dan zal deze tijdelijk of niet kunnen genieten van deze premie.

 Inkomensgrenzen

 • Geen beperkingen indien het gaat over bestaandvastgoed:
  • Enkel aankoop
  • Aankoop + renovatiewerken
  • Renovatiewerken
 • Beperking voor nieuwbouproject INDIEN energienorm E70 niet behaald EN gezamenlijk belastbaar inkomen:
  • 42.890 euro alleenstaande
  • 61.270 euro wettelijk of feitelijk samenwonenden. Per persoon ten laste wordt dit bedrag verhoogt met 3.440 euro.
  • 61.270 euro alleenstaand met iemand te laste. Per persoon extra ten laste wordt dit bedrag verhoogt met 3.440 euro.

Beroepsactiviteit

Je moet volledig arbeidgeschikt en aan het werk zijn dit voor minimaal 12 onafgebroken maanden.

 • Werknemer:
  • Contract van onbebaaplde duur, deeltijds of voltijds
  • Tijdelijk contract waarvan reeds 12 maanden bij huidige werkgever
   • Interimarbeid telt niet mee
  • Zelfstandige
   • Hoofdberoep

Opmerking:

 • Tijdens deze 12 maanden tewerkstelling mag je wel ziek geweest zijn, max 15 werkdagen en gebruik gemaakt hebben van je wettelijke ouderschapsverlof, zwangerschapsverlof, enz,

Woning

 • Enige woning als hoofdverblijfplaats geleven in het Vlaamse Gewest
 • Geschatte verkoopswaarde van de woning door de bank mag niet hoger zijn dan
  • 320.000 euro in het Vlaamse Gewest
  • 368.000 euro in diverse gemeentes gelegen in de Rand

Hypothecair krediet

Volgende hypothecaire kredieten zijn van toepassing:

 • Bouwen
 • Aankoop
 • Aankoop + renovatiewerken
 • Renovatiewerken

Opmerking:

 • Minimaal bedrag:
  • 50.000 euro bouwen, aankoop, aankoop + renovatiewerken
  • 25.000 euro voor renovatiewerken
 • Niet van toepassing op:
  • Aankoop grond
  • Herfinanciering
  • Handelspanden