Sta je op het punt om een huis te kopen of zoek je een andere huurwoning dat beter voldoet aan je hedendaagse nood? Vergeet dan zeker niet tijdig je huidig contract op te zeggen.  We leggen je alvast uit hoe en wanneer je dit moet doen maar vooral waar op te letten.

Als huurder kan je steeds, onafhankelijk van de reden, je huurcontract beëindigen. Maar er zijn toch enkele regels die in acht moeten genomen worden.

Opzegtermijn

Als huurder ben je wettelijk verplicht om een opzegtermijn van 3 maanden te respecteren na bekendmaking van de opzeg. Deze periode begint steeds de 1ste dag van de volgende maand na opzegging.

Voorbeeld:

Op 9 maart laat je weten dat je je huurcontract wenst op te zeggen. Dit wil zeggen dat je 3 maanden opzegtermijn start vanaf 1 april en loopt tot en met 30 juni. Gedurende deze 3 maanden is de huurder nog steeds verplicht zijn huur te betalen ongeacht of hij nu nog woont in de woning of niet.

Het omgekeerd kan natuurlijk ook, dat de verhuurder een einde maakt aan het huurcontract. Hier spreken we dan van een “tegen vertrek” aankondiging en is er slechts een opzegtermijn van 1 maand van toepassing.

Opmerking:

Is je huurcontract niet geregistreerd dan kan je je huurcontract opzeggen zonder enige vorm van opzegtermijn. Hoe weet je nu of je contract al dan niet geregistreerd is? Normaal zou je een afgestempeld exemplaar moeten ontvangen hebben in het begin van je huurperiode. Of bij twijfel kan je dit ook steeds navragen bij een registratiekantoor.

Vergoeding

Zoals bij elk contract is er ook hier een bepaalde opzegclausule en deze luid als volgt. Een huurder is verplicht een vergoeding te betalen aan de verhuurder indien deze het huurcontract opzegt tijdens de eerste 3 jaar. De vergoedingen zijn afhankelijk wanneer je je contract opzegt. Onderstaande tabel geeft de vergoeding weer in functie van het opzegjaar.

Opzegging tijdens Vergoeding
1ste jaar 3 maanden huur
2de jaar 2 maanden huur
3de jaar 1 maand huur

Geef je je opzeg na het 3de jaar dan is er geen sprake meer van een opzegvergoeding.

Opmerking:

Goed om te weten is dat bij het bepalen van een opzegvergoeding gekeken wordt naar de einddatum van je opzegtermijn. Als je dus even rekent en zorgt dat de einddatum van je opzegtermijn na de verjaringsdatum van je huurcontract valt kan je besparen op de vergoeding.

De verhuurder is afhankelijk van de situatie al dan niet verplicht om een vergoeding te betalen aan de huurder indien deze het huurcontract opzegt. Wordt het huurcontract opgezegd omdat hij zelf in de woning wenst te gaan wonen is er geen vergoeding verschuldigd. Wordt echter het contract opgezegd zonder reden, is er een vergoeding voorzien van 18 maanden huur.

Onderlinge overeenkomst

Wil je geen 3 maanden opzegtermijn uitdoen of een vergoeding betalen aan de verhuurden, kan je proberen overeen te komen dat je de verhuurder helpt om een nieuwe huurder te vinden. Zo zou je misschien sneller en kosteloos de overeenkomst kunnen opzeggen en heeft de verhuurder geen inkomstenverlies, dat noemen we nu eens een win-win.