Heb je toevallig een appartement gekocht of huur je er een, dan zal je waarschijnlijk ook al in contact gekomen zijn met “de Syndicus” van het gebouw. Is het niet persoonlijk dan toch via briefwisseling. Maar wie is nu deze syndicus, waarom is hij er, wat doet hij en wij is hij. Per slot van rekening je betaalt deze persoon toch voor iets.

Wie is een syndicus

Er zijn twee soorten syndicus, een mede eigenaar die deze taak  op zich  wenst te nemen, dit noemt dan een “occasionele” syndicus en heeft geen ondernemingsnummer nodig.

Of daarnaast heb je natuurlijk ook de  professionele syndicus, deze is meestal een makelaar die als één van zijn activiteiten, naast het verkopen en verhuren van vastgoed, ook het beheer hiervan op zich neemt.

In beide gevallen wordt de syndicus benoemt tijdens een algemene vergadering van alle mede-eigenaars en wordt het contract vastgelegd dat de taken omvat, verloning, maximale uitgaven, …. .

Sinds 1 April 2017 is elke syndicus, professioneel of occasioneel, verplicht zich te laten registreren in het KBO.

Wat is een syndicus

Eens syndicus is de vertegenwoordiger van alle eigenaars van een gebouw. Hij staat in voor het financieel en technisch beheer van het gebouw.  Deze roept dan ook jaarlijks alle mede-eigenaars van het gebouw bijeen voor een algemeen overleg om het financieel en technisch plan te bespreken. In geval van overmacht kan deze vergadering ook tijdens het jaar gevraagd worden.

– financieel beheer: de syndicus waakt over de “kas” van het gebouw. Jaarlijks moeten alle mede-eigenaars een algemene bijdrage doen voor het onderhoud van het gebouw. Herstellingen, kuisen van gemeenschappelijke delen, energie …. De syndicus maakt jaarlijks een begroting van hoeveel geld er zou nodig zijn om het komende jaar het gebouw te onderhouden.

technisch beheer: Eerst en vooral zorgt hij er voor dat het gebouw zowel technisch onderhouden wordt als geregeld gereinigd en in geval van een tuin deze ook de nodige aandacht krijgt.

Daarnaast in geval van breuken of schade is de syndicus het eerste aanspreek voor een oplossing. Dit kan gaan van zoeken naar de “beste” technieker tot het aanstellen van een expert. Deze kan dan nagaan hoe groot de schade is en hoeveel de herstellingen zouden kosten.

Waarom is er een syndicus

Het voorlaatste punt, “waarom is er een syndicus”, is snel en eenvoudig te verklaren; Wettelijk verplicht. Van zodra er een eigendom is waarbij er sprake is van diverse eigenaars of mede-eigenaars.

Wie betaald de syndicus

Nu het laatste maar zeker niet onbelangrijk, wie betaald er nu deze syndicus?

Ben je eigenaar van een appartement met syndicus en woon je er zelf, dan moet je zelf een jaarlijkse bijdrage doen.

Nu als je als eigenaar jouw appartement verhuurt kan je afhankelijk van het huurcontract, deze kosten aan de huurders doorrekenen.