Een huis zonder ventilatiesysteem

Niet elk huis is natuurlijk al voorzien van een ventilatiesysteem. Vaak worden dan de ramen enkele uren open gezet (zorg hierbij wel voor inbraakbeveiliging). Dit is zeker niet verkeerd, maar het geeft niet echt het gewenste resultaat; zo’n 20 minuten na het sluiten van de ramen is het effect alweer verdwenen.

Tevens gaat er door het open zetten van de ramen warmte, en dus energie, verloren. Niet erg milieu- en portemonnee vriendelijk. Daarom is het een goed idee om, wanneer je je ramen moet vervangen, er toch te kiezen met een ventilatierooster ingebouwd. Verder kan je er ook voor kiezen om een ventilatierooster te installeren in een buitenmuur of net boven het venster.

Renovatie en ventilatie

Eerst en vooral is het belangrijk om te beseffen dat isolatie en ventilatie samen hangen. Wanneer je beslist om je (al wat oudere) woning te isoleren, moet je goed beseffen dat je de woning meer luchtdicht maakt. Je sluit immers de gaten waardoor je warmte verliest, maar tegelijkertijd wordt jouw huis geventileerd via deze gaten. Daar moet je dan een alternatief voor installeren, of je hebt een grotere kans om vochtproblemen te krijgen.

In dit geval is het vaak het meest voor de hand liggend om een systeem met natuurlijke toevoer te installeren. Dit is dan een systeem A of C, maar daarover later meer.

Zoals ik hierboven al vermeldde moet je, wanneer je je oude ramen vervangt, ervoor zorgen dat je nieuwe een ventilatierooster hebben. Of je kiest voor bovenstaande alternatieven. Als je enkel de vensters vervangt, is dit voorlopig nog niet verplicht, maar wel aan te raden.

Als je van plan bent om echt grote verbouwingen te doen (dus niet enkel isoleren en nieuwe ramen installeren), of je plaatst een nieuwbouw, ben je sinds 2006 verplicht om een ventilatiesysteem te plaatsen. Natuurlijk mag je zelf kiezen welk systeem je wil toepassen. Je kan hierbij kiezen voor natuurlijke toevoer of mechanische toevoer, of een combinatie van beide. Je kiest natuurlijk wat het best bij je persoonlijke noden past.

Soorten ventilatiesystemen

Er zijn vier soorten ventilatiesystemen; volledig natuurlijk (A), een combinatie van natuurlijk en mechanisch (B en C), en volledig mechanisch (D). Het is sowieso een goed idee om je door professionals te laten adviseren over welk systeem je best gebruikt. Hieronder krijgen jullie een korte uitleg van alle systemen;

Systeem A = volledig natuurlijk

Bij dit systeem komt het erop neer dat frisse lucht via toevoerroosters in ramen en deuren het huis binnen komt. Vervuilde lucht wordt via verticale kanalen naar buiten afgevoerd. De voordelen van dit systeem zijn dat het goedkoop is, dat je het zelf kan installeren, en dat het weinig onderhoud vergt. Nadelig is dan weer dat het afhankelijk is van de omgevingstemperatuur, en bijgevolg dus niet echt regelbaar, en dat je met dit systeem wel eens geluidshinder zou kunnen hebben.

Bij de keuze en plaatsing hou je best rekening met volgende zaken:

  • per m² vloeroppervlak heb je een ventilatieopening met een oppervlak van 10 cm² nodig
  • de roosters plaats je best 1.8 m boven de vloer, zo vermijd je tochtklachten
  • je plaatst je roosters best niet aan de straatzijde, om geluidshinder te vermijden

Voor het onderhoud van de roosters controleer je ze in het begin best maandelijks, zodat je weet hoe snel ze vuil worden. Daarna stofzuig je ze om de 1 tot 3 maanden. Zorg er wel voor dat je de roosters nooit volledig afsluit.

Systemen B en C = gemengde systemen

Bij een systeem B gebeurt de toevoer van frisse lucht mechanisch, en verloopt de afvoer van vochtige lucht op natuurlijke wijze. En bij een systeem C werkt het juist omgekeerd; de toevoer van frisse lucht verloopt natuurlijk, terwijl de afvoer van vochtige lucht mechanisch gebeurt. Systeem B wordt trouwens in de praktijk zelden toegepast, omdat de ‘natuurlijke’ afvoer van vuile lucht vaak slecht verloopt, maar ik geef het graag mee voor de volledigheid.

Het grote voordeel van deze systemen is dat ze goedkoper zijn dan een systeem D, en een betere ventilatie toelaten dan een systeem A bij bepaalde weersomstandigheden. Nadelig is dan weer dat het duurder is dan een systeem A, en dat de elektronische ventilatoren energie gebruiken.

Systeem D = volledig mechanisch

Een volledig mechanisch systeem gebruikt twee elektrische ventilatoren; één voor de afvoer van de vochtige lucht en één voor de aanvoer van frisse lucht.

Een groot voordeel van dit systeem is de warmteterugwinning. Dit houdt in dat een gedeelte van de warmte van de afgevoerde lucht gebruikt wordt om de binnenkomende lucht op te warmen. Met andere woorden; dit is erg energiezuinig. Een ander voordeel is de beter regelbare ventilatie voor verschillende weersomstandigheden. En je kan er ook filters in installeren, tegen pollen bijvoorbeeld. Dit is handig voor bewoners met allergieën.

Nadelig zijn dan het energieverbruik door de elektrische ventilatoren, het systeem heeft meer onderhoud nodig, je kan er geluidshinder van ondervinden als je geen rekening houdt met de akoestiek. Verder is het ook het duurste ventilatiesysteem.

Qua gebruik en onderhoud is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de juiste manier om dit systeem te onderhouden. Onderhoud en reiniging zijn immers van uiterst belang om dit systeem optimaal te houden. Je mag het systeem sowieso nooit uitzetten, en je reinigt de aan-en afvoeropeningen best tussen de 1 à 3 maanden. Ook de filters moeten regelmatig vervangen worden. Dit zijn slechts een paar belangrijke tips, vraag zeker meer informatie bij je leverancier/installateur.

Verder geef ik ook nog graag mee dat zowel bij een systeem C als een systeem D een vraaggestuurd systeem aan te raden is. Dit houdt in dat sensoren automatisch reageren op de ventilatiebehoefte in huis. Deze gestuurde ventilatie zorgt ervoor dat het systeem energiezuiniger werkt.

Nog vragen? Twijfel dan niet ons te contacteren op info@co-libry.be of via onze Facebookpagina.

Groetjes!

Wendy