“The next step“ bij het aankopen van een nieuwe woning is na de bezichtiging, uitbrengen van een correct bod en dit op de juist manier, logischer wijze dan ook “De Compromis”.  De compromis of ook wel eens de verkoopsovereenkomst genoemd is in grote lijnen te vergelijken met het opstellen van je aankoopbod. Indien je deze hebt opgesteld met de nodige aandacht en precisie kan je deze zeker gebruiken als basis.

Over hoe je op een correcte manier een aankoopbod moet uitbrengen en waarop je moet letten verwijs ik je graag door naar een specifieke blog hierover namelijk “Aankoopbod”. In deze blog gaan we ons vooral focussen over hoe je compromis moet opstellen en waar je allemaal moet op letten.

Opstellen compromis

Wie mag er een compromis opstellen? Eigenlijk mag en kan iedereen dit doen, je hoeft hiervoor niet speciaal langs te gaan bij een jurist, notaris of makelaar.

Let wel op een compromis is juridisch bindend en kan na opstellen en ondertekening ervan door beide partijen, koper en verkoper, niet zomaar eenzijdig verbroken worden zonder schadevergoeding.  Ons advies is dus als je deze zelf wenst op te stellen, om deze zeker even te laten reviewen door jouw notaris. Meeste notarissen doen dit zelfs vrijblijvend.

Wat moet er instaan

Zoals jou aankoopbod een basis vormt voor je compromis is de compromis ook de basis voor de notariële verkoopakte. Een notaris kan niet zomaar wijzigingen aanbrengen aan de basis zonder goedkeuring van beide partijen.

Wat moet er zeker instaan;

 • Naam van koper(s) en verkoper(s)
 • Een gedetailleerde pand beschrijving
 • Prijs waarvoor de woning wordt verkocht
 • Verkoopsvoorwaarden

Voor meer info over bovenvermelde punten verwijzen we u graag door naar onze blog “Aankoopbod”.

 • Voorschot
  • Vermelding hoeveel er reeds als voorschot werd betaald. Dit varieert meestal tussen de 6 en 10% van de aankoopsom.
 • Sleuteloverdracht
  • Indien de sleutels worden overhandigd bij of voor de akte overdracht.
 • Tijdstip akte overdracht bij notaris
  • Minimaal is dit steeds mogelijk na 4maand, wegens controles en opvragingen dat de notaris moet uitvoeren. Bij onderlinge overeenkomst kan dit echter verlengt worden.
 • Gebruiksrecht
  • Indien de woning verhuurd is bij aankoop, moet vermeld worden indien de woning na overdracht nog steeds verhuurd zal worden of niet.
 • Attesten
  • Bij tekenen van de compromis moet zeker het stedenbouwkundig attest en bodemattest aanwezig zijn. Deze moeten ook onderteken worden door beide partijen.
  • EPC-verslag
  • Postinterventiedossier
 • Opschortende voorwaarden
  • Verkrijgen van een geldige hypothecaire lening en termijn waarbinnen de financiering rond moet zijn.
  • Milieuvergunningen
 • Erfdienstbaarheden
  • Moet steeds vermeld worden indien er enige vorm van erfdienstbaarheid van toepassing is op de grond.

Verder verloop

Na het tekenen van de compromis, gaat alles naar de notaris. Hij heeft ongeveer 4 maanden nodig om de notariële verkoopakte in order te brengen en alle nodige controles, aanvragen en registraties uit te voeren.

Aankoopbod
Volgend artikel