Nu je weet hoe je kan bepalen of je van een klein beschrijf kan genieten, weet je bijna alles om jouw schrijfkosten of notariskosten te berekenen. Je moet enkel nog weten of je al dan niet kan genieten van het abattement of de meeneembaarheid ervan. In dit artikel bekijken we het abattement meer in detail.

Vrijstelling registratierechten = abattement

De vrijstelling van registratierechten wil zeggen dat je op de eerste schijf van EUR 15.000,- geen schrijfkosten of notariskosten moet betalen.

Concreet bespaar je dus:

 • EUR 1.500,- bij een groot beschrijf;
 • EUR 750,- bij een klein beschrijf.

Maar hiervoor moet je zoals bij het klein beschrijf eerst aan enkele voorwaarden voldoen en dit geldt voor alle kopers.

Volgende voorwaarden zijn van toepassing:

 • Enkel voor natuurlijke personen;
 • Enkel in het Vlaamse Gewest;
 • Geen enkele van de kopers mag bij het verlijden van de akte voor het geheel (volle) eigenaar zijn van een ander woning in België;
 • Je moet er je domicilie vestigen (woning of bouwgrond) binnen de 2 jaar na het verlijden van de akte bij een woning gaat en binnen de 5 jaar bij een bouwgrond;
 • Je mag bij aankoop geen andere woningen (in volle eigendom) hebben;
 • De aankoop moet zoals men dit noemt, “zuiver” zijn. Een ruil telt niet mee;
 • Je moet de woning volledig en in volle eigendom aankopen.

Wat is een verhoogd abattement?

Het verhoogd-abattement staat je toe om de schijf van EUR 15.000,- op te trekken met nog eens EUR 10.000,- extra in het geval van een groot beschrijf of EUR 20.000,- extra bij een klein beschrijf.

Concreet bespaar je:

 • EUR 1.500,- + EUR 1.000,- bij een groot beschrijf;
 • EUR 750,- + EUR 1.000,- bij een klein beschrijf.

Volgende voorwaarden zijn van toepassing:

 • Je moet een hypothecaire lening afsluiten binnen de 2 jaar na de aankoop voor een woning en binnen de 5 jaar voor een bouwgrond.

Wat is een renovatie-abattement?

Met een renovatie-abattement kan je genieten als je een renoveerbaar, verwaarloosd, leegstaand, of onbewoonbaar pand aankoopt. Dat geldt ook voor een bedrijfspanden en dus zijn het niet enkel natuurlijke personen die kunnen genieten van het renovatieabattement.

Dit abattement kan je in tegenstelling tot het gewoon en verhoogd abattement wel combineren met de meeneembaarheid. Je mag ook al andere onroerende goederen hebben. En het hoeft geen volledige en volle eigendom te zijn.

Je moet in dit geval op de eerste schijf van EUR 30.000,- geen registratierechten betalen. En dit renovatie-abattement kan ook gecumuleerd worden met het verhoogd abattement.

Concreet bespaar je dus:

 • EUR 3.000,- bij een groot beschrijf + EUR 1.000,- bij het verhoogd-abattement
 • EUR 1.500,- bij een klein beschrijf + EUR 1.000,- bij het verhoogd-abattement

Met deze voorwaarden hou je best rekening:

 • In het Vlaamse Gewest;
 • Iemand moet er zijn domicilie vestigen binnen de 2 of 5 jaar na het verlijden van de akte;
 • Je moet het pand renoveren;
 • Bij de aankoop moet de woning 4 opeenvolgende jaren gelijktijdig of opeenvolgend geregistreerd zijn bij het ‘leegstandsregister’ of de ‘inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimte’ of de ‘lijst van ongeschikte en/of onbewoonbare woningen’ en ‘verwaarloosde gebouwen en/of woningen’. En het mag er maar 4 opeenvolgende jaren voor de aankoop.

Teruggave van de registratierechten

Als je binnen de 2 jaar na het verlijden van de akte je woning terug verkoopt, dan kan je zo’n 60% van de registratierechten terugkrijgen. Dit is wel enkel het geval als je een groot beschrijf had. En uiteraard moet je dit zelf aanvragen.

Abattement versus meeneembaarheid

Wat de meeneembaarheid juist inhoudt kom je in volgende blog te weten.

Je kan beide niet combineren (behalve het renovatie-abattement). Het is aan jou om – indien je van beide zou kunnen genieten – de voordeligste keuze maakt. Je notaris kan je hier uiteraard in adviseren.

Ook is de teruggave van de registratierechten niet cumuleerbaar met de meeneembaarheid door teruggave.

Nog vragen of opmerkingen? Aarzel niet om ons te contacteren via Facebook, Twitter of via info@co-libry.be.

Groetjes

Wendy