Dit is de theoretische geschatte huuropbrengst voor één jaar, vermindert met de onderhouds- en herstellingskosten.


Huurwaarde op 01/01/1975 x 12

– 40% kosten = netto kadastraal inkomen in 1975

x 1,7057 (indexatiecoëfficiënt voor aanslagjaar 2015) =netto kadastraal inkomen in 2016


Dit voorbeeld maakt het misschien wat duidelijker. De huurwaarde van een huis op 1 januari 1975 is €150. De indexatiecoëfficiënt voor aanslagjaar 2015 is 1,7057.

€ 150 x 12 = € 1 800

€ 1 800 – 40% = € 1 080

€ 1 080 x 1,7057 = € 1 842,16

Echt veel zegt deze berekening niet en het kadaster zal uiteindelijk de theoretische huurprijs vastleggen.

De huurprijs wordt bepaald door onder andere het comfort niveau. Dit wordt bepaald aan de hand van het gebouw (aantal kamers, badkamers, toiletten, garage, kelder…) en de ligging (gemakkelijk bereikbaar, nabij drukke wegen…).

Volgens de wet moeten de kadastrale inkomens normaal wel om de 10 jaar worden herschat. Maar in realiteit wordt het kadastraal inkomen aangepast door de automatische indexering.

Met het KI gaat men berekenen hoeveel onroerende voorheffing en belasting op onroerend goed (je personenbelasting) jij zal moeten betalen. Op deze site kan je zelf ook jouw onroerende voorheffing uitrekenen.

Het KI bepaalt ook of je al dan niet van een verlaagd registratierecht en studiebeurs kan genieten.

Verbouwingen moet je melden aan het kadaster

Doe je een verbouwing dan heb je 30 dagen – na de ingebruikname of voltooiing van de werken-  de tijd dit te melden aan het kadaster.

Vaak gaat het daar mis. We durven dit wel eens te vergeten. Na je verbouwing zal het kadaster het oude KI herzien. En wanneer je dit niet aangeeft, ligt het KI dus lager en betaal je minder. Je kan een boete hierdoor riskeren.

Maar als je je verbouwingen wel aangeeft aan het kadaster, krijg je hoogstwaarschijnlijk een verhoging van jouw belastingen. Dat heeft een grote invloed als je een KI hoger hebt dan 745 EUR. Vanaf dan heb je niet langer een bescheiden woning met als gevolg dat je niet meer kan genieten van een vermindering van 25% op je onroerende voorheffing.

Actualisering

Het kadaster is er zich van bewust dat velen het wel eens durven te vergeten verbouwingen te melden. Maar zoals in 2016 bekend raakte, is het kadaster niet in staat alle woningen opnieuw te controleren.

Geen probleem zou je denken… Wel, het KI beïnvloedt namelijk ook de inkomsten van de gemeente.

De onroerende voorheffing wordt berekend op het KI. “80 à 85 procent van de betaalde onroerende voorheffing gaat naar de gemeenten”, bevestigt Jan Leroy van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). – bron: HLN

 

Volgens fiscale experts zou het KI van woningen bij een algemene actualisering gemiddeld met een factor 3 tot 4 kunnen stijgen. – bron: De Redactie

Het gevolg is dat meer en meer gemeenten wel controles uitvoeren. Een algemene herziening van het KI moet nog niet gevreesd worden.

Verhoging van het kadastraal inkomen

Dus wanneer kan het KI van jouw woning verhogen?

 • Bij de plaatsing van centrale verwarming;
 • Bij het verbouwen van de zolder tot een volwaardige kamer;
 • Aanbouw van een garage;
 • Uitbreiding van je woning;
 • Veranda;
 • De omgeving van je woning is verbetert.

Hou hier zeker rekening met wanneer je op het punt staat een woning te kopen die gerenoveerd moet worden.

Energie besparen vs kadastraal inkomen

Energiebesparende maatregelen worden echter niet bestraft door een verhoging van het KI. Deze zaken kan je dus wel uitvoeren:

 • Zonnepanelen installeren;
 • Zonneboiler plaatsen;
 • Dak-, muur-, vloerisolatie plaatsen;
 • Dubbel of driedubbel glas plaatsen;
 • Energiezuinige ketel plaatsen;
 • Verwarmingsketel die ook elektriciteit oplevert plaatsen;
 • Thermostatische kranen plaatsen;
 • Warmtepomp installeren;
 • Passiefstandaard behalen.

Tenslotte kan je een vermindering van het kadastraal inkomen aanvragen als een woning buiten de wil van de eigenaar minstens 90 dagen niet gemeubileerd is en niet gebruikt wordt. Je kan ook een vermindering krijgen als de woning beschadigd is voor minstens 25 % van het kadastraal inkomen.

Groetjes

Wendy