Het postinterventiedossier of ook wel eens de PID genoemd is één van de belangrijkste documenten die een verkoper moet overhandigen bij de verkoop van zijn woning maar weinigen weten af van zijn bestaan en wat het inhoud.

In deze blog gaan we dan ook even dieper in op deze topic en leggen we uit wat een PID precies inhoud, waarom deze verplicht is en wat je moet doen indien je geen PID en je woning wenst te verkopen.

Wat is een postinterventiebewijs

In de volksmond zouden we dit kunnen omschrijven als de handleiding van je volledige woning. Dit verslag bevat dus alle vormen van documentatie die je woning zowel structureel als technisch beschrijven. Gaande van technische tekeningen, bouwplannen, facturen (aankoop & onderhoud) tot handleidingen van alle technische toestellen. Kortom doormiddel van dit document moet iedereen kunnen nagaan hoe je woning werkt en is opgebouwd.

Sinds 1 mei 2001 is het dan ook wettelijk verplicht om een dergelijk dossier op te stellen bij elke nieuwbouw en renovatie dat uitgevoerd wordt.

Opstellen PID

Nu, wie mag een PID opstellen? In de meeste gevallen wordt dit tijdens een bouwproject gedaan door een aangestelde veiligheidscoördinator, in sommige gevallen kan dit de architect zelf zijn. Hij zal gedurende het volledige bouwproces geregeld controles uitvoeren en het PID aanvullen. Een veiligheidscoördinator komt tussenbeide wanneer er stedenbouwkundige vergunde ingrepen worden uitgevoerd.

Kleine veranderingen, waarvoor er geen architect nodig is of stedenbouwkundige vergunning, zoals het plaatsen van een nieuwe keuken of badkamer kan je als DIY’er steeds zelf doen.

Inhoud

Zoals in elke verslag kan je zelf bepalen hoeveel diepgang erin gestoken wordt. Maar omdat dit een wettelijk verplicht document is, zijn er dus ook minimale vereisten gedefinieerd. Wat moet er minimaal vermeld worden of bijgevoegd worden;

 • Bouwplan
  • As-build en actueel
 • Logboek verbouwingen
  • Type verbouwing
  • Jaartal
 • Technische plannen
  • Elektriciteitsleidingen
  • Sanitair
  • Ventilatiekanalen
  • Centrale verwarming
 • Gebruiksaanwijzingen en keuring attesten
  • Domotica
  • Alarm
  • Elektrische toestellen
   • Ventilatiesysteem
   • Zonnepanelen
  • Onderhoudsattesten
   • Centrale verwarming
   • Schouw
   • Ventilatiesysteem
  • Aannemers
  • Fabrikanten

De inhoud moet ook steeds actueel zijn, dit wil zeggen dat het uiteindelijk aan de eigenaar is om deze steeds aan te vullen of te laten aanvullen bij elke ingreep aan de woning.

Waarom is een postinterventiedossier verplicht

Zoals eerder aangegeven is een PID eigenlijk een soort handleiding over hoe je woning functioneert en hoe deze ineen zit. Dit laatste draagt bovendien ook nog eens een veiligheidsaspect met zich mee. Want op basis van dit dossier kunnen latere verbouwingen door  de toekomstige eigenaars veilig uitgevoerd worden en komen ze niet voor verassingen te staan. Op basis van een “As-Buildplan” weet iedereen direct waar alle leidingen lopen en welke muren structureel zijn.

Wat als je geen postinterventiedossier hebt

Aangezien dit wettelijk verplicht is, moet je er steeds één hebben indien je je woning wenst te verkopen, dit is één van de documenten waarnaar de notaris navraag doet bij het opstellen van de notariële akte. Wat als je nog geen PID hebt en toch je woning wenst te verkopen, dan zijn er enkele opties:

 • Je heb zelf, niet stedenbouwkundig verplichte, verbouwingen of renovaties uitgevoerd.
  • In dit geval mag je zelf een PID opstellen en bewijsstukken toevoegen.
 • Je hebt stedenbouwkundig vergunde verbouwingen of renovaties uitgevoerd.
  • Je laat alsnog een architect of veiligheidscoördinator gespecialiseerd in postinterventiedossiers komen en laat een DIY opstellen voor het verleiden van de akte bij de notaris.
  • Je laat het opstellen van een postinterventiedossier over aan de nieuwe eigenaars. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de kost voor het opstellen van dit dossier ook in dit geval ten lasten komen van de verkoper.

De Compromis
Volgend artikel