Je kan de betaalde registratierechten van de woning die je verkocht hebt in mindering brengen van je nieuwe aankoop.

Meeneembaarheid door verrekening

Koop je een woning of bouwgrond en had je eerder een woning verkocht, dan kan je genieten van meeneembaarheid door verrekening. Dat betekent dat je tot maximum EUR 12.500,- kan besparen op je registratierechten van de nieuwe woning.

Alleen moet je met volgende voorwaarden rekening houden:

  • Enkel voor natuurlijke personen;
  • Beide woningen moeten in het Vlaamse gewest liggen;
  • Je moet op het adres van de nieuwe woning jouw domicilie plaatsen en dit binnen de 2 jaar na het verlijden van de akte bij een woning gaat en binnen de 3 jaar bij een bouwgrond.;
  • De andere woning moet al verkocht zijn en de akte voor de aankoop van de tweede woning (of bouwgrond) moet maximum twee jaar na de verkoop van de eerste woning verleden zijn;
  • En uiteraard kan je niet meer meenemen dan wat je aan registratierechten moet betalen bij de nieuwe woning.

Meeneembaarheid door teruggave

Stel dat je een nieuwe woning wil kopen, maar de oude is nog niet verkocht, kan je genieten van meeneembaarheid door teruggave. In dat geval kan je tot maximum EUR 12.500,- registratiekosten terugvorderen.

Volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • Dezelfde als deze van ‘meeneembaarheid door verrekening’;
  • De akte voor de aankoop van de tweede woning mag maar maximum 2 jaar voor de verkoop van de eerste woning verleden zijn. Bij een bouwgrond of onbewoonbare woning is dit 5 jaar.

Opgelet! Het is onmogelijk de meeneembaarheid door teruggave te cumuleren met de teruggave van de registratierechten bij wederverkoop binnen de 2 jaar.

Nog vragen of opmerkingen omtrent meeneembaarheid? Aarzel niet om ons te contacteren via Facebook, Twitter of via info@co-libry.be.

Groetjes

Wendy