Veel hangt af van je persoonlijke voorkeur en situatie, maar onderstaande zaken kunnen je misschien wel helpen om een keuze te maken.

Normering

Jouw nieuwbouw zal aan strengere normen moeten voldoen dan een renovatie.

Kosten

Er is enerzijds een grotere initiële investering bij een nieuwbouw maar anderzijds zal je op termijn ook minder energiekosten hebben.

Spreiding van de werken

Het voordeel van een bestaande woning is dat je ook de renovatiekosten om een energievriendelijkere woning te bekomen, kan spreiden. Een nieuwbouw moet bij de oplevering volledig voldoen aan de normering.

Praktisch

Verder is het niet altijd praktisch haalbaar om een bestaande woning zo te gaan renoveren dat deze dezelfde energetische kwaliteiten heeft als een nieuwbouw.

Premies

Voor een bestaande woning kan je van veel meer premies genieten dan bij een nieuwbouw.

Boetes

Bij een nieuwbouwwoning moet je als de werken klaar zijn, bijvoorbeeld een luchtdichtheidstest laten uitvoeren. Verder moet elk project tijdens de ontwerpfase en bouw beoordeeld worden door een EPB-specialist. Is de luchtdichtheidstest te slecht of wordt jouw project slecht beoordeeld dan kan je hiervoor een ‘boete’ krijgen.

Wil je nog meer te weten komen omtrent de financiële verschillen tussen een nieuwbouw of renovatieproject, dan kan je hier meer info terugvinden.